Hayabusa: The Long Voyage Home (2012)


Film Director : Tomoyuki Takimoto
Actors : Ken Watanabe, Yôsuke Eguchi, Yui Natsukawa, Yukiyoshi Ozawa, Yuri Nakamura, Hidetaka Yoshioka, Renji Ishibashi, Tatsuya Fuji, Tsutomu Yamazaki, Stephen Blackehart, Ichirô Hashimoto, Yûsuke Ishikawa
Genre : Drama
Run Time : 88min

Country : Japan